Just another weblog
Tuesday January 22nd 2019

Korzyści z wdrożenia BI

Korzyści płynące z wdrożenia projektu, w tym przede wszystkim aplikacji dedykowanych, zostały zauważone i docenione przez wszystkich naszych klientów niemal natychmiast. Zastosowanie nowoczesnych technologii IT zaowocowało ich lepszą i szybszą obsługą, przekładając się tym samym na dalsze korzyści biznesowe po ich stronie.

 

Wdrożenie systemu BI przyniosło firmie wiele wymiernych korzyści, a w tym:

·          Znaczne usprawnienie komunikacji z klientami poprzez szybkie i automatyczne potwierdzanie zamówień w formie maila, bieżący dostęp do danych dotyczących zleceń serwisowych w czasie rzeczywistym, generowanie wymaganych przez klientów statystyk i raportów bezpośrednio w systemie i udostępnianie ich na portalu, a także spełnienie wymogów sieci handlowych,

·          Poprawę szybkości i efektywności świadczenia usług serwisowych dzięki szybszemu rozdysponowywaniu zleceń serwisowych i skróceniu czasu reakcji serwisowej, znacznemu usprawnieniu logistyki części zamiennych oraz przyspieszeniu procesu obsługi zleceń serwisowych, zmniejszeniu pracochłonności i eliminacji błędów,

·          Poprawę efektywności działania pracowników,

·          Zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie nadzoru nad powierzonymi zleceniami,

·          Skrócenie okresu spływu należności dzięki elektronicznym fakturom,

·          Przyspieszenie spływu należności za usługi serwisowe dzięki szybszemu zamykaniu zleceń (fakturowaniu),

·          Wprowadzenie elektronicznej wymiany danych w zakresie odbioru zamówień sprzedaży i wysyłki dla dużych sieci,

·          Umożliwienie klientom dostępu do najważniejszych informacji w czasie rzeczywistym – zamówień i faktur sprzedaży, zamówień serwisowych oraz statusu serwisowanych urządzeń,

·          Sprawne i rzetelne przekazywanie informacji między działem logistyki, sprzedaży i serwisu,

·          Poprawa kontroli i zwrotu kosztów za części gwarancyjne,

·          Bieżący dostęp do danych klientów (zamówienia serwisu, faktury serwisowe, status zleceń serwisowych itd.).

 

Dzięki wdrożonym programom i aplikacjom nie tylko podnieśliśmy standard usług, ale przede wszystkim zwiększyliśmy przejrzystość naszej działalności względem klienta, gwarantując mu szybszy, niemal natychmiastowy dostęp do informacji związanych z powierzonymi nam usługami.

 


 

Sprawdź nową stronę na temat systemu Business Intelligence:

ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych

Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.

Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

More from category

Przykładowe wskaźniki wydajności (KPI) cz.2.

Zanim przejdziemy przez kilka przykładów, spójrzmy na naszą definicję KPI. W najprostszej formie KPI to rodzaj [Read More]

Interesting Sites

    Archives