Just another weblog
Tuesday December 11th 2018

Przykładowe wskaźniki wydajności (KPI) cz.2.

Zanim przejdziemy przez kilka przykładów, spójrzmy na naszą definicję KPI. W najprostszej formie KPI to rodzaj pomiaru wydajności, który pomaga zrozumieć, jak działa twoja organizacja lub dział. Dobry wskaźnik KPI powinien działać jako kompas, pomagając Tobie i Twojemu zespołowi zrozumieć, czy podążacie właściwą ścieżką w kierunku swoich strategicznych celów. Aby KPI było skuteczne, musi:

 • Być dobrze zdefiniowany i wymierny (policzalny).
 • Być zrozumiały w całej organizacji i dziale.
 • Być kluczowy dla osiągnięcia swojego celu – stąd kluczowe wskaźniki wydajności.

 

KPI dotyczące klientów

 1. Życiowa wartość klienta (CLV): Minimalizacja kosztów nie jest jedynym (lub najlepszym) sposobem optymalizacji pozyskiwania klientów. CLV pomaga spojrzeć na wartość, jaką Twoja organizacja uzyskuje dzięki długotrwałej relacji z klientem. Użyj tego wskaźnika skuteczności, aby zawęzić kanał, który pomoże Ci zdobyć najlepszych klientów za najlepszą cenę.
 2. Koszt nabycia klienta (CAC): Podziel całkowite koszty nabycia według liczby nowych klientów w analizowanym okresie czasu. Voila! Znalazłeś swój CAC. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników w e-commerce, ponieważ może pomóc w ocenie opłacalności kampanii marketingowych.
 3. Satysfakcja i utrzymanie klienta: na pierwszy rzut oka jest to proste: uszczęśliwić klienta i pozostać jego klientem. Wiele firm twierdzi jednak, że jest to bardziej wartość dla akcjonariuszy niż dla samych klientów. Możesz użyć wielu wskaźników wydajności do mierzenia CSR, w tym wyników satysfakcji klienta i odsetka klientów powtarzających zakup.
 4. Net Promoter Score (NPS): znalezienie NPS jest jednym z najlepszych sposobów wskazania długoterminowego rozwoju firmy. Aby określić swój wynik NPS, wyślij kwartalne ankiety do swoich klientów, aby przekonać się, jak prawdopodobne jest, że polecą Twoją organizację komuś, kogo znają. Stwórz linię bazową z pierwszą ankietą i zastosuj środki, które pomogą ci te liczby rosnąć z kwartału na kwartał.
 5. Liczba klientów: Podobnie jak w przypadku zysku, ten wskaźnik wydajności jest dość prosty. Określając liczbę zdobytych i utraconych klientów, możesz lepiej zrozumieć, czy spełniasz potrzeby klientów.

 

KPI Procesów

 1. Bilet na obsługę klienta: Analiza liczby nowych biletów, liczba rozwiązanych biletów i czas rozwiązania pomogą Ci stworzyć najlepszy dział obsługi klienta w Twojej branży.
 2. Procent defektów produktu: Weź liczbę wadliwych jednostek i podziel ją przez całkowitą liczbę jednostek wyprodukowanych w ramach czasowych, które badasz. Da ci to procent wadliwych produktów. Najwyraźniej im niższa jest ta liczba, tym lepiej.
 3. Miara efektywności: wydajność można mierzyć w różny sposób w każdej branży. Wykorzystajmy przykład przemysłu wytwórczego. Możesz zmierzyć efektywność swojej organizacji, analizując ile jednostek wyprodukowałeś co godzinę i jaki procent czasu roślina była uruchomiona.

 

KPI Pracowników

 1. Wskaźnik rotacji pracowników (ETR): Aby określić swój ETR, weź liczbę pracowników, którzy odeszli z firmy i podziel ją przez średnią liczbę pracowników. Jeśli masz wysoki ETR, poświęć trochę czasu na sprawdzenie swojej kultury pracy, pakietów zatrudnienia i środowiska pracy.
 2. Procent odpowiedzi na otwarte stanowiska: Kiedy masz wysoki procent kwalifikowanych kandydatów, ubiegaj się o swoje otwarte stanowiska, wiesz, że wykonujesz dobrą robotę, maksymalizując ekspozycję dla odpowiednich osób poszukujących pracy. Doprowadzi to również do wzrostu liczby osób, z którymi przeprowadzono wywiad.
 3. Satysfakcja pracowników: Szczęśliwi pracownicy będą pracować ciężej – to takie proste. Pomiar satysfakcji pracowników za pomocą ankiet i innych danych ma kluczowe znaczenie dla zdrowia działu i organizacji.

 

Sprawdź nową stronę na temat systemu Business Intelligence:

ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych

Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.

Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Korzyści z wdrożenia BI

Korzyści płynące z wdrożenia projektu, w tym przede wszystkim aplikacji dedykowanych, zostały zauważone i docenione przez wszystkich naszych klientów niemal natychmiast. Zastosowanie nowoczesnych technologii IT zaowocowało ich lepszą i szybszą obsługą, przekładając się tym samym na dalsze korzyści biznesowe po ich stronie.

 

Wdrożenie systemu BI przyniosło firmie wiele wymiernych korzyści, a w tym:

·          Znaczne usprawnienie komunikacji z klientami poprzez szybkie i automatyczne potwierdzanie zamówień w formie maila, bieżący dostęp do danych dotyczących zleceń serwisowych w czasie rzeczywistym, generowanie wymaganych przez klientów statystyk i raportów bezpośrednio w systemie i udostępnianie ich na portalu, a także spełnienie wymogów sieci handlowych,

·          Poprawę szybkości i efektywności świadczenia usług serwisowych dzięki szybszemu rozdysponowywaniu zleceń serwisowych i skróceniu czasu reakcji serwisowej, znacznemu usprawnieniu logistyki części zamiennych oraz przyspieszeniu procesu obsługi zleceń serwisowych, zmniejszeniu pracochłonności i eliminacji błędów,

·          Poprawę efektywności działania pracowników,

·          Zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie nadzoru nad powierzonymi zleceniami,

·          Skrócenie okresu spływu należności dzięki elektronicznym fakturom,

·          Przyspieszenie spływu należności za usługi serwisowe dzięki szybszemu zamykaniu zleceń (fakturowaniu),

·          Wprowadzenie elektronicznej wymiany danych w zakresie odbioru zamówień sprzedaży i wysyłki dla dużych sieci,

·          Umożliwienie klientom dostępu do najważniejszych informacji w czasie rzeczywistym – zamówień i faktur sprzedaży, zamówień serwisowych oraz statusu serwisowanych urządzeń,

·          Sprawne i rzetelne przekazywanie informacji między działem logistyki, sprzedaży i serwisu,

·          Poprawa kontroli i zwrotu kosztów za części gwarancyjne,

·          Bieżący dostęp do danych klientów (zamówienia serwisu, faktury serwisowe, status zleceń serwisowych itd.).

 

Dzięki wdrożonym programom i aplikacjom nie tylko podnieśliśmy standard usług, ale przede wszystkim zwiększyliśmy przejrzystość naszej działalności względem klienta, gwarantując mu szybszy, niemal natychmiastowy dostęp do informacji związanych z powierzonymi nam usługami.

 


 

Sprawdź nową stronę na temat systemu Business Intelligence:

ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych

Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.

Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Latest Topics

Przykładowe wskaźniki wydajności (KPI) cz.2.

Zanim przejdziemy przez kilka przykładów, spójrzmy na naszą definicję KPI. W najprostszej formie KPI to rodzaj [Read More]

Korzyści z wdrożenia BI

Korzyści płynące z wdrożenia projektu, w tym przede wszystkim aplikacji dedykowanych, zostały zauważone i [Read More]

Popular Topics

Interesting Sites

  Archives